ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ไม่มีชื่อ
    ส่ง 30 มิ.ย. 2559 21:58 โดย โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

  • กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ด้วยการใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ มองเห็นคุณค่าของการมีศีลธรรมและจริยธรรมในด้านต่างๆ และนำไปส ...
    ส่ง 30 มิ.ย. 2559 21:29 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน่วยงานทางการศึกษา